CZ | EN

Kde DOTACE pomáhají
MAS ŠUMAVSKO z.s.

Díky spolupráci s MAS Šumavsko z.s. – strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) s názvem „Živé a šťastné Šumavsko“, v rámci PRV pod hlavičkou opatření „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“, mohou získat podporu nejen zemědělci. 

Jedním z těchto úspěšných žadatelů byla v roce 2021 i naše firma MS KART s.r.o. , která získala podporu na nákup CNC soustruhu DOOSAN LYNX 2100LMA.